۩۞۩ اس ام اس ! کد پیشواز ! هرچی که تو بخوای ۩۞۩

برای دسترسی آسان تر به کد ها به موضوعات سایت مراجعه کنید

اس ام اس های عاشقانه انگلیسی جدید با معنی سری 2

اس ام اس های عاشقانه انگلیسی جدید با معنی سری 2
Eyes without tears , Tears without love , Love without a care
Care without a heart ، Heart without beat
Beat without YOU , YOU without me
Now how could that be possible

چشم بدون اشک ، اشک بدون عشق ، عشق بدون علاقه ، علاقه بدون قلب
قلب بدون تپش ، تپش بدون تو ، تو بدون من
آخه این چطور ممکنه ؟؟؟

لطفاٌ برای مشاهده تمامی اس ام اس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید
If the sun forgets shining ، If the moon forgets lighting
If the fishes forget swimming ، If the wind forgets blowing
If the heart forgets beating ، If the cloud forgets crying
If the birds forget flying
YOU have to be sure that i can nver forget YOU

اگه خورشید تابیدن و ماه روشنایی و ماهی شنا کردن رو فراموش کنه
 اگه باد وزیدن و قلب تپیدن و ابر باریدن و پرنده پرواز کرد رو فراموش کنه
تو مطمئن باش که من هرگز نمی تونم تو رو فراموش کنم

I wanted to send you all my love but the postman said it was too big

می خواستم تمام عشقم رو برات بفرستم
اما پستچی گفت که این خیلی بزرگه

Remember me like pressed flower in YOUR Notebook
It may not be having any fragrance
But will remind YOU of my existence forever in YOUR life

منو مثل گلی که لای دفتر خاطراتت گذاشتی از یاد نبر
ممکنه که هیچ بویی نداشته باشه
اما متوجه میشی که من برای همیشه توی زندگیت هستم

If a raindrop would mean I love you and you would ask me how much I love you
I bet you that it would rain all day

اگه قطره بارون به معنی دوست داشتن باشه و تو از من بپرسی : چقدر منو دوست داری
بهت قول میدم که همیشه باید بارون بباره

Some people have nice eyes , Some have nice smiles & others have nice faces
But You have all of them with a nice HEART

بعضی ها چشمهای قشنگی دارن و بعضی ها لبخند زیبایی دارن
بعضی ها هم صورت زیبایی دارن
ولی تو همه این چیزها رو داری
چون یه قلب نازنین داری